Όλοι στις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας την Πέμπτη 2 Ιουνίου σε Αθήνα και Θεσ/νίκηPrevious Article
«Πρωταθλήτρια» στην ιδιωτική διδασκαλία η ΕλλάδαNext Article
Breaking News

Τα όμορφα λόγια, όμορφα καίγονται

Article
Line Spacing+- AFont Size+- Print This Article
Τα όμορφα λόγια, όμορφα καίγονται

Τι είχε πει το Υπουργείο στις 21 Μαρτίου 2011

 • Το Υπουργείο Παιδείας κατανοεί ότι με την υπάρχουσα κατάσταση (διδακτικές ώρες και αναλυτικό πρόγραμμα) δεν είναι δυνατό να επιτευχθεί η σύνδεση του προγράμματος σπουδών των ξένων γλωσσών με το ΚΠγ.
 • Μελετά κι επεξεργάζεται τρόπους όπως Νέα Αναλυτικά Προγράμματα στη β’ ξένη γλώσσα (και σε πολλά άλλα γνωστικά αντικείμενα), όπου το πρόγραμμα σπουδών του Γυμνασίου θα αποτελεί συνέχεια του αντίστοιχου στο Δημοτικό, χωρίς να αποκλείονται και νέα διδακτικά βιβλία του οργανισμού για την Α/θμια.
 • Μελετάται και η δημιουργία επιπέδων στη β’ ξένη γλώσσα.
 • Αλλαγές θα ξεκινήσουν άμεσα από το νέο σχολικό έτος.  Μελετάται τόσο ο αριθμός ωρών διδασκαλίας όσο και ο διαχωρισμός μαθητών βάσει επιλογής γλώσσας.
 • Σχετικά με το θέμα των νέων διορισμών το Υπουργείο θα τηρήσει την αναλογία 1 προς 5 του νόμου 38/48 αλλά διαβεβαίωσε ότι οι διοριστέοι επιτυχόντες του προηγούμενου ΑΣΕΠ έχουν κατοχυρώσει το δικαίωμα διορισμού τους και θα διοριστούν πριν τον επόμενο ΑΣΕΠ.
 • Όσον αφορά στον ελάχιστο αριθμό ανά τμήμα, δεν προβλέπεται καμία αλλαγή.
 • Για το Νέο Λύκειο οι αλλαγές θα ανακοινωθούν σύντομα και σε σχέση με τις ξένες γλώσσες δεν θα είναι ανεξάρτητες από τις αλλαγές που θα πραγματοποιηθούν στο Γυμνάσιο.
 • Κατά το τρέχον σχολικό έτος δεν πραγματοποιήθηκαν αποσπάσεις σε ΑΕΙ/ΤΕΙ με εξαίρεση τις Στρατιωτικές Σχολές, όπου την ευθύνη για τις τοποθετήσεις την φέρουν οι ίδιες.
 • Το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας έχει καταγγείλει αδιαφάνεια σε σχέση με το προσωπικό των ΑΕΙ/ΤΕΙ.
 • Τέλος, μας ανακοινώθηκε ότι πρόσθετη εφάπαξ αποζημίωση θα δοθεί για αξιολογητές και επιτηρητές του ΚΠγ, ( κάτι που έχει ήδη κοινοποιηθεί. Η σημείωση δική μας).
 • Από πλευράς Υπουργείου μας ζητήθηκε να στηρίξουμε ακόμη περισσότερο το θεσμό, ενώ σε ό,τι αφορά στις καθυστερήσεις των αποζημιώσεων,  την ευθύνη φέρει το Υπουργείο Οικονομικών.

Ολόκληρη η ανάρτηση της 21-03-2011 εδώ.

Article
Go To Top