Κατάργηση επιλογής β' ξένης γλώσσας και αποχή από τη βαθμολόγηση στο MEGAPrevious Article
Ψήφισμα του τμήματος Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας του Ε.Κ.Π.Α. (Επανάληψη στο ορθό)Next Article
Breaking News

Σύλλογος Διδασκόντων 3ου Γσιου Αργυρούπολης

Article
Line Spacing+- AFont Size+- Print This Article
Σύλλογος Διδασκόντων 3ου Γσιου Αργυρούπολης

Στην Αργυρούπολη και στο Γραφείο του 3ου Γυμνασίου σήμερα 16 Ιουνίου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 σε συνέλευση που συγκλήθηκε  μετά από αίτημα διδασκόντων  του σχολείου, και απεδέχθη η Διευθύντρια κα Καπερώνη Αντωνία συζητήθηκε διεξοδικά η υπ’ αριθμ.  Φ 12 /518/61284/Γ1/27-05-2011 απόφαση του Υπουργείου Παιδείας,  Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που αφορά την υποχρεωτική υιοθέτηση μιας μόνο δεύτερης ξένης γλώσσας από τα Γυμνάσια.

Ο Σύλλογος Διδασκόντων του 3ου Γυμνασίου  α π ο φ ά σ ι σ ε  ομόφωνα να εκφράσει την έντονη αποδοκιμασία και τις ανησυχίες του, επειδή:

1. η απόφαση αυτή αποτελεί άκρως αντιπαιδαγωγική και αντιδημοκρατική κίνηση εναντίον της δεδηλωμένης επιθυμίας των γονέων και των μαθητών, που συνειδητά επιλέγουν να διδαχθούν τη μη προτεινόμενη γλώσσα και εξαναγκάζονται  να παρακολουθήσουν τη γλώσσα μη επιλογής τους, παρά τη θέλησή τους. Επιπλέον ενδέχεται  να δημιουργηθούν τριβές μεταξύ των γονέων και του σχολείου και να μειωθεί ο κοινωνικός ρόλος του σχολείου στην ευρύτερη περιοχή του.

2. η απόφαση αυτή δυσχεραίνει την εκμάθηση της δεύτερης ξένης γλώσσας, καθώς τα τμήματα που θα δημιουργηθούν θα είναι εντελώς ανομοιογενή -όσον αφορά στις γνώσεις των μαθητών- και πολυπληθέστερα.

3. η απόφαση αυτή αποτελεί επιπλέον άκρως αντικοινωνική  και αναχρονιστική συμπεριφορά, δεδομένου ότι αναγκάζει τους μαθητές που επιθυμούν να διδαχθούν άλλη γλώσσα, σε μετακινήσεις κάτω από αδιευκρίνιστες καιρικές και άλλες συνθήκες, πράγμα που αποτελεί χαρακτηριστικό περασμένων εποχών.

4. η απόφαση αυτή προϋποθέτει την κατάργηση της χωροταξικής κατανομής των μαθητών στα σχολεία, γεγονός που θα επισύρει αντιπαραθέσεις και αντιπαλότητες ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς αλλά και στα σχολεία και θα επηρεάσει αρνητικά τη λειτουργία  τους. Η επιλογή του Δημοτικού σύμφωνα με τη δεύτερη ξένη γλώσσα θα επηρεάσει και το συνολικό αριθμό του μαθητικού δυναμικού κάθε σχολείου, καθώς και το συνολικό αριθμό των τμημάτων, δημιουργώντας υπεραριθμίες ή ελλείψεις εκπαιδευτικών.

5. η απόφαση αυτή λειτουργεί ως κριτήριο διάκρισης ή και «γκετοποίησης» των σχολείων, ενώ παράλληλα θα δημιουργήσει διαχωρισμό σε «γαλλόφωνες» και «γερμανόφωνες» περιοχές.

6) η εν λόγω απόφαση αποτελεί κατάφορη παραβίαση των εργασιακών σχέσεων των συναδέλφων εκπαιδευτικών που εξυπηρετούν το δόγμα της πολυγλωσσίας, το οποίο αποτελεί δεδηλωμένη δέσμευση της σημερινής ηγεσίας του ΥΠΔΒΜΘ.

7. η απόφαση αυτή αποτελεί προοίμιο παρόμοιων ενδεχόμενων διώξεων εκπαιδευτικών άλλων ειδικοτήτων και κλάδων, οι οποίοι, χωρίς να είναι υπαίτιοι οι ίδιοι, θα θεωρηθούν είτε υποαπασχολούμενοι είτε υπεράριθμοι.

Για τους παραπάνω λόγους ο Σύλλογος Διδασκόντων αποφασίζει να δηλώσει την απόλυτη αντίθεσή του με την απόφαση αυτή και απαιτεί την άμεση και γραπτή ανάκλησή της προς όφελος της ομαλής  λειτουργίας και ηρεμίας της σχολικής μονάδας.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε η Πράξη αυτή και υπογράφεται όπως ακολουθεί :

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΟΙ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΕΣ
ΚΑΠΕΡΩΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΓΑΒΑΛΑ ΕΙΡΗΝΗ
ΜΑΝΤΕΛΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

Ο Ι     Κ  Α  Θ  Η  Γ  Η  Τ  Ε  Σ

 

ΓΚΙΚΑ Θ.

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Ε.

ΗΛΙΑΔΗΣ Χ.

ΚΟΣΚΙΝΑ Σ.

ΛΩΛΗΣ Ι.

ΜΑΡΓΕΛΛΟΥ Φ.

ΜΠΑΤΙΛΑ Α.

ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ Ε.

ΣΟΥΡΙΔΗ Π.

ΓΛΑΒΑΣ I.

ΚΑΛΑΘΑ Α

ΚΑΛΟΓΕΡΙΑ Ε.

ΙΩΑΝΝΟΥ  Λ.

ΛΑΝΤΖΑΝΑΚΗ Ε.

ΠΑΝΑΓΟΥ Π.

ΣΕΡΕΤΑΚΟΣ Χ.

ΒΙΤΑΛΗΣ Α.

ΚΑΧΡΗ Α.

ΒΛΑΧΟΥ Μ.

ΔΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗ ΑΙΚ.

ΚΑΛΟΕΙΔΑ Ε.

ΚΟΠΑΡΑΝΙΔΟΥ Μ.

ΓΕΝΕΡΑΛΗ Ε.

ΧΡΗΣΤΟΥ Χ.

ΚΑΪΑΡΑΣ Π.

ΛΥΜΠΕΡΑ Φ.

ΑΣΗΜΑΚΗ Β.

ΜΠΑΤΙΛΑ Θ.

 

Article

Συνδικαλιστικές Ειδήσεις

Go To Top