Επιστημονικές ενώσεις των καθηγητών της Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας, Ελληνο-Γαλλικός Σύλλογος Ιωαννίνων, Τοπική Επιτροπή Καθηγητών Γερμανικής της Π.Ε.ΚΑ.ΓΕ.Previous Article
Στις 5:00 μμ η συνάντηση στο ΥΠΔΒΜΘNext Article
Breaking News

ΝΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ! Οι μαθητές των φετινών Α’ και Β’ Γυμνασίου ξαναδηλώνουν β’ ξένη γλώσσα!

Article
Line Spacing+- AFont Size+- Print This Article
ΝΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ! Οι μαθητές των φετινών Α’ και Β’ Γυμνασίου ξαναδηλώνουν β’ ξένη γλώσσα!

ΘΕΜΑ: Διδασκαλία δεύτερης ξένης γλώσσας στο Γυμνάσιο

Παρακαλούνται οι Διευθυντές των Γυμνασίων να μεριμνήσουν, ώστε οι μαθητές που φοιτούν στην Α΄ και Β΄ Γυμνασίου το σχολικό έτος 2010-2011 να δηλώσουν  τη γλώσσα που επιθυμούν να διδαχθούν μεταξύ της Γαλλικής ή της Γερμανικής ή της Ιταλικής ή της Ισπανικής και μετά τη συγκέντρωση των ενυπόγραφων σημειωμάτων των γονέων – κηδεμόνων των μαθητών όπου θα αναγράφεται η προτίμησή τους σχετικά με τη δεύτερη ξένη γλώσσα να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 62780/Γ2/02-06-2011 Υπουργική Απόφαση.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ

Η Εγκύκλιος

Article
Go To Top