Πιστοποιητικά Γλωσσομάθειας από τη Γ'  ΓυμνασίουPrevious Article
Με Next Article
Breaking News

Πρόσληψη 4 αναπληρωτών ΠΕ07 στη Βθμια

Article
Line Spacing+- AFont Size+- Print This Article
Πρόσληψη 4 αναπληρωτών ΠΕ07 στη Βθμια
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στους προϊσταμένους των Δ/νσεων Εκπαίδευσης για ανάληψη   υπηρεσίας από   Τετάρτη  13  μέχρι  και  Παρασκευή  15  Απριλίου   2011.
Article

Διορισμοί - Προσλήψεις - Μεταθέσεις

Go To Top