ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για τη δυνατότητα δικαστικής διεκδίκησης [...]