Στα πλαίσια της συνένωσης των δύο υφιστάμενων Συλλόγων Καθηγητών της Γερμανικής Γλώσσας στην Ελλάδα, και [...]