Pressemitteilung des Goethe Instituts - Deutsche DokumentarfilmePrevious Article
But she claims her bathroom lacks a window and she cannotNext Article
Breaking News

Πως και από ποιους θα γίνεται η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των σχολείων

Article
Line Spacing+- AFont Size+- Print This Article
Πως και από ποιους θα γίνεται η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των σχολείων
Ανεξάρτητη Αρχή για την αξιολόγηση της Πρωτοβάθμιας και  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα πρότυπα της ΑΔΙΠ που αξιολογεί τα πανεπιστήμια  συγκροτεί το υπουργείο Παιδείας, παράλληλα με την σύνταξη του Προεδρικού  Διατάγματος για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού έργου που  αναμένεται να ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες.
Σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα της ηλεκτρονικής σελίδας του Βήματος, η  δημιουργία της Αρχής αποτελούσε προτεραιότητα του υπουργείου Παιδείας που  επρόκειτο να ενταχθεί σε νομοσχέδιο ανεξάρτητα από την προώθηση του Προεδρικού  Διατάγματος για την αξιολόγηση. Με το δεδομένο, λοιπόν, ότι το νομοσχέδιο για το  Λύκειο δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, το υπουργείο Παιδείας κατέθεσε το βράδυ της  Παρασκευής το κείμενο ως τροπολογία σε άλλο νομοσχέδιο.
Συγκεκριμένα, με την τροπολογία που προστέθηκε στο νομοσχέδιο «Επείγουσες  ρυθμίσεις του υπουργεόυ Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και  άλλες διατάξεις», δημιουργείται η ΑΔΙΠΠΔΕ (Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην  Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση) η οποία θα έχει διοικητική αυτοτέλεια  και θα εποπτεύεται απο το υπουργείο Παιδείας.
Στόχος της ΑΔΙΠΠΔΕ θα είναι, όπως αναφέρεται στην τροπολογία, να αξιολογεί  την ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου, να εγγυάται τη διαφάνεια όλων των δράσεων  στον χώρο, να υποστηρίζει το υπουργείο Παιδείας στη βελτίωση του σχεδιασμού της  εθνικής στρατηγικής για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση με στόχο «την επιτυχή μετάβαση των μαθητών στην μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση, τη  σταδιοδρομία και δια βίου μάθηση».
Η Αρχή θα συντάσσει και θα υποβάλλει στον υπουργό Παιδείας ετήσιες εκθέσεις  πεπραγμένων και απολογισμού. Παράλληλα θα παρακολουθεί, θα αξιολογεί και θα  μελετά την εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής στην πρωτοβάθμια και  δευτεροβάθια εκπαίδευση.
Επίσης θα αξιολογεί την ποιότητα του έργου των σχολικών μονάδων, θα «μετα-αξιολογεί» τα συστήματα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και θα  εντοπίζει αδυναμίες και τρόπους αξιολόγησής τους.
Τέλος, θα αποφαίνεται επί των ενστάσεων των περιφερειακων διευθυντών  εκπαίδευσης, των σχολικών συμβούλων και των διευθυντών εκπαίδευσης κατά των  ενστάσεων αξιολόγησής τους.
Σύμφωνα με τη Μάρνυ Παπαματθαίου που υπογράφει το δημοσίευμα του Βήματος, η  Αρχή θα πρέπει κατ” αρχήν να διαμορφώσει και να δημοσιοποιήσει κριτήρια και  δείκτες αξιολόγησης κατά τα διεθνή πρότυπα, ενώ τη διδακτική διαδικασία θα  αξιολογούν και οι μαθητές, όπως και οι οικογένειές τους. (Ως γενικά κριτήρια για  σχολικές μονάδες και διευθύνσεις εκπαίδευσης αναφέρονται τα μαθησιακά  αποτελέσματα, η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα του διδακτικού και  εκπαιδευτικού έργου, όπως τεκμηριώνεται από την αξιολόγηση από τους μαθητές και  τα πρόσωπα που ασκούν τη γονική μέριμνα, η καταλληλότητα των προσόντων του  διδακτικού προσωπικού, η ποιότητα υποστηρικτικών υπηρεσιών, όπως εργαστήρια η  βιβλιοθηκες, η ανταπόκριση σε φαινόμενα όπως εκείνο της σχολικής διαρροής  κ.ά.)
Θα διοικείται απο συμβούλιο με τετραετή θητεία, που θα αποτελείται από τα  εξής μέλη: τον πρόεδρό της, ο οποίος θα ορισθεί από τον υπουργό Παιδείας και  πρέπει να είναι επιστήμονας με επιστημονικό έργο και εμπειρία κατα προτίμηση σε  θέματα αξιολόγησης, τον πρόεδρο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, δύο  εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με βαθμό τουλάχιστον Γ’, κατόχους  διδακτορικού διπλώματος κατά προτίμηση σε συναφές αντικείμενο, δύο της  δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τα ίδια προσόντα και έναν καθηγητη πανεπιστημίου  με αντίστοιχη ειδίκευση.
Οι διαδικασίες της αξιολόγησης
Η Αρχή μπορεί να έχει συνεργασία με πανεπιστήμια, ενώ θα συγκροτεί μια η  περισσότερες πενταμελείς επιτροπές αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου ανα  διεύθυση εκπαίδευσης. Αυτές θα αξιολογούν το εκπαιδευτικό έργο των σχολικών  μονάδων και των λοιπων σχετικών αποκεκτρωμένων υπηρεσιών του υπουργείου  Παιδείας. Τα μέλη τους θα επιλέγονται απο σχετικά μητρώα στα οποία θα  εγγράφονται άτομα με διδακτορικό δίπλωμα και εμπειρία τουλάχισοτν τριών ετών, στα οποία θα μπορούν να εγγραφούνως εμπειρογνωμονες και συνταξιούχοι  εκπαιδευτικοί η καθηγητές ΑΕΙ σε αντίστοιχα γνωστικά αντικείμενα.
Οι επιτροπές αυτές θα συντάσσουν εκθεσης αξιολογησης με βάση τα κριτήρια  της Αρχής και θα τις υποβάλλουν στο Συμβούλιο του.
Με απόφαση της Αρχής θα αξιολογείται η ποιότητα του εκπαιδευτικου έργου ανά  περιοχή αρμοδιότητας κάθε περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης, κάθε διεύθυνσης  εκπαίδευσης η αξιολογούμενου φορέα. Η αξιολόγηση μπορεί να περιέχει ιδιαίτερη  αναφορά για κάθε επι μέρους αξιολογούμενη υπηρεσία και μπορεί να είναι θετική, θετική υπό όρους ή αρνητική.
Η διάρκεια ισχύος της θετικής αξιολλόγησης ορίζεται από την Αρχή και δεν  μπορεί να υπερβαίνει τα 8 έτη. Στην θετική υπό όρους ή αρνητική αποφαση θα  αναφέρονται τα κριτήρια που δεν ικανοποιούνται και θα τίθεται συγκεκριμένο  χρονοδιάγραμμα για τη συμμόρφωση σ” αυτά και την επαναξιολόγηση.

Article
Go To Top