Σύλλογος Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας Ν. Πιερίας: ΠροβληματισμοίPrevious Article
Ψήφισμα Συλλόγου Διδασκόντων 3ου Γυμνασίου ΠτολεμαΐδαςNext Article
Breaking News
  • Σύσταση Κλάδων ΠΕ07 και ΠΕ05 στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Έπειτα από χρόνιο αίτημα των εκπαιδευτικών Γερμανικής, συστάθηκαν 100 θέσεις ΠΕ07 Γερμανικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, οι οποίες θα καλυφθούν αποκλειστικά με μετατάξεις εκπαιδευτικών γερμανικής (με αίτησή τους) που υπηρετούν στη [...]
  • DEUTSCHLEHRERINFOTAG IM GOETHE INSTITUT ATHENLiebe Kolleginnen und Kollegen, wir möchten Sie herzlich einladen zum Informationstag für Deutsch Lehrende am Sonntag, den 09. März 2014, 10:00-16:00 Uhr, im Goethe-Institut Athen. In diesem Jahr erwartet Sie neben der Buchausstellung der [...]
  • ΠΑΣΚ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ N. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΑΣΚ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ N. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ (σχετικά με τη νέα εγκύκλιο 10-6-2011) Η “νέα” απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας κ. Χριστοφιλοπούλου για τη δεύτερη ξένη γλώσσα στο [...]

Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας Α.Π.Θ.: Το ΥΠΔΒΜΘ να ανακαλέσει τις Υ.Α.

Article
Line Spacing+- AFont Size+- Print This Article
Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας Α.Π.Θ.: Το ΥΠΔΒΜΘ να ανακαλέσει τις Υ.Α.

 

Θέμα: Επιλογή της Β΄ Ξένης Γλώσσας στα σχολεία

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης συζήτησε στις 16.6.2011  τις Υπουργικές  Αποφάσεις Φ 12/518/61284/Γ1/27-05-2011 και 62780/Γ2/2-06-2011 του ΥΠΔΒΜΘ που ουσιαστικά καταργούν τη δυνατότητα επιλογής 2ης Ξένης Γλώσσας στη Δημόσια Εκπαίδευση.
Τα μέλη της Γ.Σ. κατανοούν μεν την προσπάθεια του ΥΠΔΒΜΘ για εξορθολογισμό στη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων και της υλικοτεχνικής υποδομής, αλλά οφείλουν να επισημάνουν ότι η προσπάθεια αυτή με τον τρόπο που επιχειρείται
1. στερεί από τη νέα γενιά εφόδια που θα τις έδιναν δεξιότητες να ανταποκριθεί στις όλο και αυξανόμενες απαιτήσεις ενός διεθνοποιημένου, πολύγλωσσου και πολυπολιτισμικού περιβάλλοντος (ενδεικτικά πρβ. Commission of the European Communities (2005), Proposal for a Recommendation of the European Parliament and of the Council on key competences for lifelong learning. Brussels, Com (2005) 548 final),
2. αντίκειται στις πολυάριθμες Οδηγίες (Recommendations)  του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θέτουν  ως βασική αρχή και στόχο της γλωσσικής εκπαιδευτικής πολιτικής την πολυγλωσσία των ευρωπαίων πολιτών (ενδεικτικά πρβ. Guide for the Development of Language Education Policies in Europe, (2003), Σχέδιο δράσης 2004 – 2006 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ.ά.),
3. αποδυναμώνει σε μια περίοδο κρίσης τις παραδοσιακές ελληνογερμανικές σχέσεις σε επίπεδο πολιτιστικών, επιστημονικών και οικονομικών ανταλλαγών και κυρίως
4. δεν στηρίζεται σε επιστημονικά αλλά μόνο οικονομικού τύπου κριτήρια
Τα μέλη της Γ.Σ. δεν θα επιχειρήσουν στο παρόν έγγραφο μια μακροσκελή επιστημονική ανάλυση αντεπιχειρημάτων σε αυτά των Υπουργικών Αποφάσεων έχουν όμως υποχρέωση να επιστήσουν επιγραμματικά την προσοχή στα εξής:
1.    η επιβολή στο σύνολο των μαθητών/τριών της διδασκαλίας γλώσσας που επέλεξε η πλειοψηφία, δηλ το ν+1, δεν αποτελεί δημοκρατικό μέτρο, διότι στερεί από το ν των μαθητών/τριών τα κίνητρα για να μάθουν ως δεύτερη ξένη γλώσσα τη γλώσσα που αυτοί και οι οικογένειες τους επιθυμούν.
2.    οι διοικητικές παλινωδίες που επιβάλουν τη διδασκαλία μίας και μόνον δεύτερης ξένης γλώσσας δεν εξασφαλίζουν τελικά τη συνέχεια της διδασκαλίας σε καμία από αυτές, μια και την επόμενη σχολική χρονιά θα μπορούσε η πλειοψηφία, δηλ. το ν+1, να επιλέξει μία άλλη ξένη γλώσσα ως δεύτερη.
3.    τα πολυπληθή τμήματα μαθητών/τριών δεν συνιστούν από διδακτική – μεθοδολογική και παιδαγωγική άποψη εποικοδομητικές συνθήκες διδασκαλίας και εκμάθησης μίας γλώσσας, όταν μάλιστα πολλοί από αυτούς/ές δεν επιθυμούν να μάθουν τη γλώσσα που διδάσκεται στο τμήμα τους.

Για όλους τους παραπάνω λόγους τα μέλη της Γ.Σ. ζητούν από το ΥΠΔΒΜΘ να ανακαλέσει τις Υπουργικές Αποφάσεις που αφορούν την επιλογή της 2ης Ξένης Γλώσσας στη Δημόσια Εκπαίδευση και να συζητήσει εκ νέου το θέμα με την επιστημονική κοινότητα και τους εμπλεκόμενους φορείς.

Για τη Γενική Συνέλευση
Η Πρόεδρος

Ελένη Μπουτουλούση
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

 

Article
Go To Top