ΕΛΜΕ Κέρκυρας: Απαιτούμε να ανακληθεί η απαράδεκτη αυτή απόφαση του Υπουργείου.Previous Article
ΟΛΜΕ: Αποχή από τη βαθμολόγηση στα Ειδ. Μαθήματα των Ξένων ΓλωσσώνNext Article
Breaking News

Ψηφίσματα του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών για τη β’ ξένη γλώσσα και για το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής Επάρκειας

Article
Line Spacing+- AFont Size+- Print This Article
Ψηφίσματα του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών για τη β’ ξένη γλώσσα και για το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής Επάρκειας

ΨΗΦΙΣΜΑ

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στις 7.6.2011 έλαβε γνώση των Υπουργικών Αποφάσεων Φ 12/518/61284/Γ1/27-05-2011 και 62780/Γ2/2-06-2011 του ΥΠΔΒΜΘ που καταργούν την δυνατότητα επιλογής 2ης Ξένης Γλώσσας στη Δημόσια Εκπαίδευση.

Κρίνοντας ότι:

Η επιβολή και όχι επιλογή της 2ης Ξένης Γλώσσας στερείται κάθε επιστημονικής βάσης και επ’ ουδενί συνάδει με την υποχρέωση της Πολιτείας να παρέχει στη νέα γενιά τα εφόδια, ώστε να οι αυριανοί πολίτες της χώρας μας να ανταποκριθούν στις όλο και αυξανόμενες απαιτήσεις ενός διεθνοποιημένου, πολύγλωσσου και πολυπολιτισμικού περιβάλλοντος.  καταστρατηγεί βασικά δικαιώματα πολιτών αντίκειται σε βασικά επιστημονικά,

ζητάμε

Άμεση απόσυρση των ανωτέρω Υπουργικών Αποφάσεων.

 

………………………………………………………………………………..

 

7/6/2011

 

Ψήφισμα  του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας  του Πανεπιστημίου Αθηνών για την κατάρτιση προγραμμάτων παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών έλαβε γνώση των υπουργικών αποφάσεων σχετικά με την κατάρτιση προγραμμάτων παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας. Πιο συγκεκριμένα με την διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ Α’/71) η πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια κατέστη αναγκαία προϋπόθεση διορισμού στη δημόσια πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. α’ της παρ. 3 του ιδίου άρθρου, η κατοχή παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας πιστοποιείται, μεταξύ άλλων, με βεβαίωση περί επιτυχούς παρακολούθησης ειδικού προγράμματος σπουδών, τουλάχιστον εξαμηνιαίας διάρκειας, το οποίο παρέχεται από τμήμα Α.Ε.Ι. ή από ομάδες συνεργαζόμενων τμημάτων του ίδιου ή περισσότερων Α.Ε.Ι.. Σε διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (αρ. πρωτ. 15/4/2011/46820/Δ1) επισημαίνεται ότι η βασική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παρέχεται στο εσωτερικό των πανεπιστημίων στο επίπεδο της Σχολής και συγκροτείται από 8-10 εξαμηνιαία μαθήματα από το πέμπτο έως το τελευταίο εξάμηνο σπουδών. Το ειδικό πρόγραμμα σπουδών δε στις Επιστήμες Αγωγής και Εκπαίδευσης, στις οποίες εμπίπτουν οι σπουδές στο Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, είναι σκόπιμο να αποτελείται από την ενότητα μαθημάτων υποδομής και την ενότητα μαθημάτων Ειδικής Διδακτικής , ενώ στην τελευταία ενότητα εντάσσεται και πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης.

Το Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών συζήτησε στην Γ.Σ. της  7ης Ιουνίου 2011 τις αλλαγές που προωθούνται και κατέληξε στην διατύπωση του παρακάτω σκεπτικού:

Οι προαναφερθείσες υπουργικές αποφάσεις δεν λαμβάνουν υπόψη την ιδιαιτερότητα του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος, το οποίο προβλέπει και υλοποιεί τόσο την θεωρητική κατάρτιση όσο και την πρακτική άσκηση των φοιτητών. Το Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας αποτελεί παραδοσιακά «καθηγητική σχολή». Αυτό επιβεβαιώνεται και προκύπτει από στατιστικά στοιχεία, τα οποία αποτυπώνουν ότι η συντριπτική πλειοψηφία των αποφοίτων του Τμήματος ασχολούνται με την διδασκαλία της Γερμανικής.  Από αυτό το πνεύμα διακατέχεται, ως εκ τούτου, το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος. Παράλληλα με την θεωρητική κατάρτιση προετοιμάζει τους φοιτητές του για την διδασκαλία της Γερμανικής στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση παρέχοντας κατάρτιση στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Αγωγής καθώς και στην επιστήμη της Ειδικής Διδακτικής, αλλά και πρόγραμμα πρακτικής άσκησης.

Πιο συγκεκριμένα:

  • Το Πρόγραμμα Σπουδών προβλέπει κατά την διάρκεια των πρώτων τεσσάρων εξαμήνων σπουδών την υποχρεωτική παρακολούθηση δύο μαθημάτων, τα οποία εντάσσονται στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Αγωγής (έκαστο μάθημα αντιστοιχεί σε 4 μονάδες ECTS).
  • Από το πέμπτο έως το όγδοο εξάμηνο σπουδών προσφέρονται συνολικά 15 τύποι μαθημάτων, τα οποία εντάσσονται στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Αγωγής καθώς και της Ειδικής Διδακτικής (έκαστο μάθημα αντιστοιχεί σε 6 μονάδες ECTS).
  • Επιπρόσθετα, το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης, το οποίο έχει θεσπιστεί για φοιτητές του Τμήματος, οι οποίοι διανύουν το τελευταίο έτος σπουδών, προσφέρει την δυνατότητα πρακτικής άσκησης σε εφαρμογές της Παιδαγωγικής και της Διδακτικής.
  • Επιπλέον, οι φοιτητές οφείλουν να παρακολουθήσουν κατά την διάρκεια των σπουδών τους τέσσερα συνολικά μαθήματα από άλλα Τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής, ενώ στο πλαίσιο αυτό ενθαρρύνονται να επιλέγουν μαθήματα των Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής, τα οποία τους προσφέρουν επιπλέον κατάρτιση σχετική με το μελλοντικό επαγγελματικό τους έργο ως καθηγητές.
  • Τέλος, επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την 64η Σύνοδο Πρυτάνεων Ελληνικών Πανεπιστημίων ορίζεται ότι το ειδικό πρόγραμμα σπουδών για την απόκτηση του πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας φέρει τον φόρτο τουλάχιστον 30 μονάδων ECTS (ενός εξαμήνου), οι οποίες μπορούν να κατανεμηθούν στο πρόγραμμα σπουδών, όπως το κάθε Ίδρυμα κρίνει για κάθε ειδίκευση. Σύμφωνα με τα ανωτέρω οι φοιτητές του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας υπερκαλύπτουν τον εν λόγω φόρτο.

Ως εκ τούτου κρίνουμε ότι οι υπουργικές αποφάσεις σχετικά με την κατάρτιση προγραμμάτων παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας αγνοούν την ιδιαιτερότητα του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, το οποίο ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις της επαρκούς θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης των φοιτητών. Είναι δεδομένο ότι το Πρόγραμμα Σπουδών πληροί τις προϋποθέσεις για την παροχή θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης, η οποία είναι απαραίτητη για την πιστοποίηση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας, χωρίς να καθίσταται απαραίτητη η εμπλοκή άλλων φορέων σε επίπεδο Σχολής.

Ζητούμε να ληφθεί υπόψη τα παραπάνω και να διατηρήσει το  Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών –καθώς και Τμήματα με ανάλογο πρόγραμμα σπουδών– αυτονομία σε σχέση με την παροχή γνώσεων που σχετίζονται με την παιδαγωγική και διδακτική κατάρτιση.

Εκ μέρους του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών,

η Πρόεδρος

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αικ. Μητραλέξη.

 

Article
Go To Top