Με Previous Article
Kontaktstellen zwischen Lernsoftware „Anne Maries Welt“ und Lehrwerk „Deutsch ein Hit!“Next Article
Breaking News

Για τις μονάδες μετάθεσης αποσπασμένων εκπαιδευτικών

Article
Line Spacing+- AFont Size+- Print This Article
Για τις μονάδες μετάθεσης αποσπασμένων εκπαιδευτικών

…………………………………………………………………………

Για όσους έχουν αποσπαστεί στην  Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων (ΕΥΕ ΕΔ) και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ)

Σε συνέχεια των αριθμ. 140341/Δ1/8-11-2010 και 140338/Δ2/8-11-2010 Εγκυκλίων Μεταθέσεων Εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, σας γνωρίζουμε ότι όσοι εκπαιδευτικοί έχουν αποσπαστεί στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων (ΕΥΕ ΕΔ) και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ), θα λάβουν ως μονάδες συνθηκών διαβίωσης για το σχολικό έτος 2010- 2011, αυτές της πλησιέστερης σχολικής μονάδας πρωτοβάθμιας/δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συν δύο επιπλέον, σύμφωνα με την §2 του άρθρου 31 του Ν.3848/2010, καθώς οι ανωτέρω υπηρεσίες αποτελούν τμήματα της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης.

Επίσης, τις μονάδες συνθηκών διαβίωσης της πλησιέστερης σχολικής μονάδας συν δύο θα λάβουν για το σχολικό έτος 2010-11 και όσοι εκπαιδευτικοί υπηρετούν σε Διευθύνσεις και Γραφεία Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης των περιοχών αρμοδιότητας του ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ στο οποίο ανήκουν οργανικά και στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Σε περίπτωση που υπηρετούν σε αυτά μέρος της εβδομάδας θα γίνεται αναλογικός υπολογισμός των μονάδων τους με βάση την εβδομάδα των πέντε ημερών.

Σας υπενθυμίζουμε ότι για τους εκπαιδευτικούς που έχουν αποσπαστεί από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε άλλο ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ ισχύουν τα οριζόμενα στις παραγράφους 3.2.1.α του Κεφαλαίου Δ΄ του Δεύτερου Μέρους των ανωτέρων εγκυκλίων.

Παρακαλούνται οι Διευθυντές Π.Ε. & Δ.Ε. να ενημερώσουν σχετικά τα Γραφεία αρμοδιότητάς τους.

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΥΛΑΪΔΗΣ

Τo έγγραφο

 

Article

Διορισμοί - Προσλήψεις - Μεταθέσεις

Go To Top