Ζητείται για την περιοχή των Βριλησσίων άτομο με γνώσεις Γερμανικών για καθημερινή, τρίωρη έως και [...]